Dla Mieszkańców / Dla Środowiska / Dla Pracodawców / Dla Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Na temat Stowarzyszenia dla Niepełnosprawnych EKON

Nadrzędnymi celami działalności Stowarzyszenia EKON jest aktywizacja zawodowa i tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, głównie z grup najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy - chorujących psychicznie.

Realizacja następuje przez samodzielne tworzenie „zielonych miejsc pracy” związanych z odbiorem i segregacją odpadów, oraz przez promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. W latach 2008-2014 w ramach zatrudnienia wspomaganego skierowaliśmy do pracy ponad 3230 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, przy czym w strukturach naszej organizacji pracuje obecnie na etatach 845 osób niepełnosprawnych, w tym 318 najciężej poszkodowanych.

Równie ważne są cele o charakterze ekologicznym, wypełniane przez działania związane z ochroną środowiska i edukacją pro-ekologiczną. Ochrona środowiska to selektywna zbiórka odpadów, segregacja oraz niemal całkowity ich recykling. Działania edukacyjne skierowane są zarówno do dorosłych mieszkańców, jak również dzieci i młodzieży.

Z doświadczenia Stowarzyszenia EKON oraz wiodących organizacji europejskich skupionych w European Platform for Rehabilitation (EPR), której członkiem jest Stowarzyszenie wynika, że efektywny system rehabilitacji zawodowej musi być oparty na kompleksowej ocenie potencjału osoby niepełnosprawnej, uwzględniającej ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Na tej podstawie identyfikowane są potrzeby wsparcia w powrocie do zawodu lub nabywaniu nowych kwalifikacji i kompetencji, a następnie świadczona jest pomoc w znalezieniu miejsca pracy i utrzymaniu zatrudnienia.

Dr Marek Łukomski Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia
Tomasz Lenart Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia

Kilka faktów o Stowarzyszeniu EKON:

0
Obsługiwanych adresów
0
Lat działalności
0
Stworzonych miejsc pracy
0
Zadowolnych kontrahentów

KIM JESTEŚMY?

Stowarzyszenie EKON to osoby, które wykorzystując zdobytą wiedzę i różnorodne doświadczenia zawodowe pracują na rzecz zatrudnienia i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, jak również ekologii i środowiska naturalnego. Zgodnie z zasadami ekonomii społecznej, pracownicy Stowarzyszenia działają na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez ich reintegrację zawodową i społeczną

Nasze Zadania

RECYKLING

to najskuteczniejsza z metod ochrony środowiska naturalnego, prowadząca do ograniczenia zużycia surowców i zmniejszenia ilości odpadów. Dzięki systemowi zbiórki i segregacji prowadzonemu przez pracowników Stowarzyszenia EKON, ponad 90% odpadów po segregacji podlega recyklingowi, natomiast pozostałości przekazywane są do produkcji paliw alternatywnych.

EDUKACJA

Stowarzyszenie organizuje i przeprowadza specjalne szkolenia i warsztaty dla firm i organizacji, dotyczące ochrony środowiska, gospodarki odpadami i recyklingu. EKON prowadzi także razem z firmami i innymi NGO kampanie edukujące konsumentów, takie jak wspólna kampania z Orange na rzecz zrównoważonego rozwoju, kampania „Stop Marnotrawstwu” prowadzona wspólnie z Carrefour, czy projekt zrealizowany w partnerstwie z Fundacją Nasza Ziemia

WYGODA DLA MIESZKAŃCÓW

Stowarzyszenie EKON proponuje prosty i wygodny system odbioru odpadów – bezpośrednio spod drzwi mieszkań. Do każdego lokalu mieszkalnego budynku obsługiwanego przez pracowników EKON dostarczane są worki na odpady, które zapełnione odbierane są raz w tygodniu spod drzwi. Ten wygodny system ceniony jest przez mieszkańców, a zwłaszcza przez osoby starsze.

Nowi pracownicy dla Twojej firmy

we współpracy z Platformą Integracji Osób Niepełnosprawnych PION, wyszukuje, przygotowuje i wprowadza osoby niepełnosprawne na otwarty rynek pracy, udzielając im niezbędnego wsparcia umożliwiającego zdobycie i utrzymanie zatrudnienia. W partnerstwie ze Stowarzyszeniem EKON przedsiębiorstwa mogą szybciej rozwinąć obszar odpowiedzialnego biznesu, budując opartą na wysokich standardach etycznych kulturę organizacyjną.

SZKOLENIA DLA ON

Stowarzyszenie EKON we współpracy z Niepubliczną Placówką Funkcjonowania Społecznego I rehabilitacji Dorosłych Osób Niepełnosprawnych opracowało i realizuje własne programy szkoleniowe, dzięki którym uczestnicy zyskują motywację do pracy, uczą się pracy grupowej, nabywają podstawowe informacje o prawie pracy.

ZAMKNIĘTY RYNEK PRACY

Projekt „Eko-Praca” realizowany jest przez osoby niepełnosprawne, nazywane przez mieszkańców Warszawy „Mrówkami”, które są pracownikami kilku brygad i pracowników sortowni. Dzięki temu projektowi w Warszawie znalazło zatrudnienie 300 osób niepełnosprawnych, z czego większość z nich to osoby chorujące psychicznie, dla których aktywność zawodowa jest szansą na rehabilitację społeczną i niezależne życie.

Opinie o EKON

Miejsce, gdzie osoby niepełnosprawne mogą pracować i rehabilitacji się. Wspieram od kilku lat

Andrzej Przeorski

Opinie o EKON

Ośrodek położony dosyć daleko, na dalekim Ursynowie. Najlepiej pojechać samochodem. Samo miejsce świetne. Trenerka i doradca pracy konkretne i przesympatyczne. Można umówić się na spotkanie w centrum miasta. Polecam to miejsce niepełnosprawnym.

Elżbieta Gierczyk

Opinie o EKON

Dziękuję stowarzyszeniu Ekon za długoletnią współpracę. Wykonywaliście rzetelnie i z wielką kulturą swoją pracę, niezależne od pogody i licznych utrudnień związanych z dostępem do klatek (domofony). Zrobiliście dobrą robotę. Mieszkanka Ursynowa

Ela Lasota

Nasi Kontrahenci

Pozostańmy w kontakcie

Kontakt:

Główna Siedziba

EKON Recykling Park:

ul. J. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa

 

 

tel.: 22 546 60 65

 

Biuro

ul. Kępińska 90, 05-805 Otrębusy

 

tel.: 22 729 40 04

 

Kontakt dla prasy:

tel.: 22 546 60 65